Società Filarmonica La Vittoria

Kummenti

NANCY VASSALLO (U.S.)
Have a wonderful festa. I wish all a successful festa. Have lots of fun. I am so looking forward to it.

BARBARA AND MAIK (GERMANY)
Dear Club ,
the evenings with you we really enjoyed . Unfortunately, we could not say goodbye, so now a big thank you for your warm welcome, tasty food and good wine .
We hope we'll meet again at our next visit to Malta . Merry Christmas and a Happy New Year wish you Barbara and Maik

PETER & SYLVIA ETHERIDGE (ENGLAND)
We have been staying in Mallieha over the past 6 days and have throughly enjoyed hearing you play,we enjoy hearing you playing through the streets, it more than makes our holiday, both my husband and I are great band followers here in England,you have to be commended for your enthusiasm in such heat on the nights you marched around the streets, may you go from strength to strength, we look forward to hearing you again next year.

MARIA MCCLYMONT (TA FREDU TA SPEJKU) (UK)
It's so nice to see live cam back on expecially as I can't be there this year.
Thank you for having the live cam even if it's just for festa it's a big deal to us.
Maria

GINO FENECH (NEW YORK USA)
grazzi u prosit lil kumitat permess tal xandira diretta kellna c-cans naraw il festa kollha x festa mill aqwa u li taghmel lil mellieha kburija grazzi lil president lino mifsud tal offerta li halla lil hija lino joqod fill gallarija biex ikun jista jgawdi l festa viva maria bambina u viva lavittoria gino ta wigi ta smith


CARMEN U JOE (MERRYLANDS NSW)
Regghet ghaddiet festa ohra,li bhas soltu kienet success kbir.Grazzi lil La Vittoria li fl ahhar gabuha zewg it trassmissjoni.Il lejla kienet vera tajba.Naf li kien hemm min qied jahdem b'ruhu u gismu fuq il problema,Issa nghidilkom prosit.Grazzi hafna tal programmi kollha .Il Madonna zzomm idejha fuqna lkoll u tharisna.Viva Marija Bambina! Until next year take care u God bless

JOE U CARMEN BONANNO (SYDNEY AUSTRALIA)
Ahna u xi hbieb taghna minn hawn Sydney li mghandhomx access ghal computer nixtiequ nawguraw lis surmast Joseph Vella ghall20 sena li ghamel mal banda.ahna certi li tirrikjedi dedikazzjoni kbira specjalment meta lanqas tkun mill pajjiz. Ahna smajniek tghid waqt it transmission li Anke meta miet missierek gejt il Mellieha biex taqdi dmirek mal Banda. Prosit surmast j'Alla jkun hawn iktar nies dedikati bhalek u nixtiequlek hafna snin ohra mal Banda La Vittoria.Awguri

JOSEPH (GUZI) CALLEJA (USA)
Here we are again nearing il-Jum tal-Vittoria. Il Festa it-tajba lil Melliehin kollha. Special hello to my nephew Wayne Bartolo. I am dying to hear the La Vittoria band playing the March EXPRESS donated by me and written by Joe Miceli..I hope to find it on the CD...THank you and enjoy the feast.Guzi
PS: This year I would like to dedicate the Feast to my late brother in law Twannie Bartolo. Thank You.

CARMEN U JOE BONANNO (SYDNEY AUSTRALIA)
Ergajna wasalna fix xaghar ta Settembru li ghalina l mellehin hu x xahar tal festa taghna,l festa tal Bambina.Ghalkemm din is sena Dan ix xahar qied igibli swied ta qalb peress li jfakkarni wkoll li missieri(Carmenu Mifsud) halliena sena ilu fit 22 ta settembru,pero ma nistax ninsa l festa ghaziza taghna.Nixtiequ l festa t tajba lil mellehin kollha u lil kazin li se jergghu jittrassmettu l festa fuq l internet.Nisperaw li tirnexxi u l Madonna tieghu hsiebna u hsieb pajjizna.Viva Maria Bambina!
Festa 2013

GINO FENECH (NEW YORK CITY USA)
grazzi grazzi u prosit ghal darba ohra ghal program li kelli x xorti nerga nsegwi permess tal vidio link li kazin la VITTORIA REGA WERHA BHALA EMIGRANT GEWWA NEW YORK VERE HADT GOST NARA L FESTA KOLLHA GRAZZI UVIVA L LA VITTORIA U VIVA MARIA BAMBINA

GINO TA WIGI TA SMITH


ERIC RIZZO (SYDNEY AUSTRALIA)
Awesome video streaming, well done La Vittoria Band Club Committee and voluntiers. Watched the hymn, PROSET and saw my friend from our band in Sydey Chris Grima playing with L Vittoria. I like to send my best wishes to Mro. Joseph Vella who I played under in the nineties several times during the Victoria Festa.Also please say hello to Renea the trumpet player, who I played the trumpet next to hiim many times. Well I say thank you for giving us emigrants joy with the live streaming and I say Viva l-Vitoria Viva Malta.

MICHELLE ZAMMIT (AUSTRALIA, MELBOURNE)
So disappointed I can't be there again this year miss Mellieha so much and much more feast time always a job well done by all it makes me proud to say I'm from Mellieha fingers crossed will be there in person for the feast next year xxxxxx

YVONNE CARUANA (MELLIEħA)
Proset kbira lil Ryan Mallia flimkien mal-La Vittoria Youth Band għall-Programm li rnexxielkom tippreżentaw il-bieraħ. Kien programm varjat u żgur li laqat il-gosti ta' kulħadd.

YVONNE CARUANA (MELLIEħA)
Nixtieq nifraħ lis-Surmast Direttur Joseph Vella, l-Assistent Surmast Ryan Mallia, il-Bandisti, il-Kor Vuċijiet Vittorjani, is-Solisti, is-Sopran Marita Bezzina, it-Tenur Joseph Aquilina, il-Kumitat Amministrattiv u lil kull min kien involut għall-Programm Mużikali tal-Festa li ġie ppreżentat b'mod impekkabbli u għall-eżekuzzjoni eċċellenti. Prosit ukoll lill-preżentatriċi s-Sinjura Marisa Debono.

PAUL FARRUGIA ( FASUSA) - FESTA 2012 (CANADA)
A happy feast to all our family, friends and all the people of mellieha.
Thanks you again to the La Vittoria band club for helping bringing to us the Festa, with means of the live streaming.
Enjoy and Thanks Again


Next Last
  Comments 1 to 15 of 94